top of page

הי, זאת נופר מאתר כלים ליצירה.

שמחה לשתף במקבץ קולות קוראים 

לינואר 2023

שאלות ספציפיות על כל הגשה יש להפנות

לגורם שהוציא את הקול הקורא. 

זקוק/ה לליווי בתהליך היצירה שלך?

bottom of page